Den Handwijzer is gelegen aan de Bredasedijk 29 in Bergeijk. Grenzend aan de stal, schuur en mestsilo liggen de akkers waarop we gras en mais telen. De mais gaat naar agrariërs in de directe omgeving, onze koeien beweiden het gras. Tevens worden diverse akkers omzoomd door akkerranden.

Akkerranden

De foto geheel boven toont de rand van een weilandrand die wordt begraasd en 1 keer per jaar gemaaid. Daar groeien onder andere witte klaver, boterbloemen en in het voorjaar pinksterbloemen en echte koekoeksbloem. De foto's boven deze tekst tonen de randen langs de akkerpercelen. Deze zijn enkele jaren geleden ingezaaid. Soorten die in deze randen jaarlijks terugkeren zijn onder andere margriet, knoopkruid, wilde peen, korenbloem, duizendblad, rolklaver, in de natte delen koninginnekruid, kattestaart en smeerwortel maar ook de minder gewenste brandnetel en akkerdistel. Daarnaast vindt ook fauna hier zijn plek, al moet je daar in het ene geval beter naar zoeken dan in het andere. Ook onderstaand diverse foto's van de randen in 2021.

In 2023 zijn enkele randen opnieuw ingezaaid. Hier is gekozen voor een ander mengsel met daarin onder andere granen, boekweit en zonnebloemen. Deze soorten zijn opgenomen om uiteindelijk als (winter)voedsel voor akkervogels te dienen. Maar gedurende de zomer levert dat ook een fraai beeld op. 


Kruidenrijk Grasland

In het najaar van 2019 is 1.5 ha kruidenrijk grasland ingezaaid. Het mengsel bestaat uit grassen, kruiden en vlinderbloemige. Naast het bekende Engels raaigras zijn in dit mengsel ook beemdlanggras, timotheegras en veldbeemdgras aanwezig, een mix van grassen dus. Daarnaast zijn onder andere de kruiden cichorei, duizendblad en kleine pimpernel ingezaaid, evenals espacette, honingklaver en witte cultuurklaver. De drie laatste zijn vlinderbloemige, deze binden stikstof uit de lucht dat vervolgens als voedingsstof voor de grassen functioneert. Komende jaren gaan we zien hoe zich dat ontwikkeld. Welke invloed hebben de aanwezige kruiden op de opbrengst van het perceel, het graasgedrag van de beesten en de smaak van het vlees. Maar ook op de aanwezigheid van bijen, vlinders en weidevogels op deze percelen. We vullen onze bevindingen hier met u delen.